Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Vielä ehtii: Hae Maan ystävien vuoden 2020 hallitukseen!

Uutiset·30.10.2019·

Maan ystäviä Porin Reposaaressa marraskuussa 2017

Maan ystävät toimii ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä rauhan ja demokratian edistämisen puolesta. Jotta vapaaehtoiset aktiivimme voivat toimia näiden tärkeiden asioiden puolesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja hyvillä resursseilla, tarvitaan myös ihmisiä pyörittämään järjestömme hallintoa.

Hae mukaan Maan ystävien vuoden 2020 hallitukseen!

Maan ystävät ry:n hallituksen jäsenenä saat mukavan porukan ympäröimänä mahdollisuuden vaikuttaa, mihin järjestön resurssit suunnataan! Kenties sinulla on mielestäsi uusia ideoita ja jaettavaa muille yhdistystoimijoillemme. Tai ehkä haluat hankkia arvokasta järjestökokemusta, josta on hyötyä niin omien projektien toteuttamisessa kuin työnhaussakin.

Hallitus varmistaa ja seuraa MY:n liiton sääntöjen ja FoEI:n kriteerien mukaisen toiminnan vuosikokousten välillä, seuraa taloutta, hyväksyy jäsenhakemukset ja -eroamiset, toimii esimiesvastuussa, valmistelee vuosikokoukset, koordinoi väentapaamisten järjestämisen sekä yleisesti kehittää järjestön toimintaa. Hallitus myös päättää erilaisista vetoomuksista ja mielenosoituksista, joihin MY valtakunnallisena liittona osallistuu.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5–12 muuta jäsentä. Syysvuosikokouksessa päätetään hallituslaisten määrä ja hallitukseen valittavat henkilöt sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t). Syysvuosikokous pidetään väentapaamisen yhteydessä 10.11.2019 Östersundomissa Itä-Helsingissä. Ehdolle voit asettua, vaikka et pääsisikään vuosikokoukseen paikan päälle. Hallituspesti on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, ja voit halutessasi asettua ehdolle seuraavan vuoden hallitukseen. Jatkuvuus onkin toivottavaa.

Hallitustyöskentelyä sitoo jäsenten linjaukset ja päätökset, Kansainvälisen Maan ystävät -verkoston jäsenyys ja lainsäädäntö

Maan ystävät ry:n korkein päättävä elin on yhdistyslain mukaan syys- ja kevätvuosikokous. Paikallis- sekä toimintaryhmien toivotaan toimivan mahdollisimman autonomisesti, joten hallituksella on harvoin perusteita puuttua ryhmien toiminnan sisältöihin. Hallitustyöskentelyn eräs keskeinen merkitys on huolehtia vuosikokousten välillä siitä, että järjestötoiminnassa toteutuu järjestön tahto. Tässä suhteessa yksi hallituksen tehtävistä on huolehtia, että pidetään kiinni jäsenistön vuosikokouksissa päättämistä linjauksista koskien esimerkiksi yritysten kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä tai osallistumista poliittisten puolueiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Toinen suuri asia on huolehtia siitä, että järjestössä toteutuu Friends of the Earth International -verkoston jäsenyyskriteerit ja suuret linjaukset, jotka on laadittu jäsenjärjestöjä maailmanlaajuisesti kuunnellen. Verkoston jäsenyyskriteerit, tehtävä ja tulevaisuudennäkymä on nähtävissä kotisivuiltamme.

FoE Internationalin kotisivut: https://www.foei.org

Kuinka usein kokouksia ja miten tehtäviä järjestellään

Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa ja niihin korvataan matkakulut, mutta etäosallistuminen verkkopalvelimien kautta on matkustusesteen sattuessa mahdollista. Kokouksissa tarjotaan vegaanista ruokaa. Lisäksi päätöksiä voidaan tehdä sähköpostitse. 

Hallituksen jäsenet jakavat vuoden 2020 alussa kiinnostuksensa mukaan seuraaviin asioihin liittyvät tehtävät, joissa myös muut aktiivit voivat auttaa: järjestön viestintä, talous, jäsenhankinta, varainhankinta sekä paikallisryhmien koordinointi ja tuki. 

Hallitustyöstä ei makseta palkkiota. Tehtävään perehdytetään. Kokemus Maan ystävistä, muista järjestöistä tai itseohjautuvista ryhmistä on tietenkin eduksi. Näkemyksellisyys maailman tilasta ja ympäristötoiminnasta vahvistaa järjestöä entisestään, joten eritaustaiset hakijat eri puolilta Suomea olisi oikein hyvä juttu.

Yhdistysten hallituksilla on työnantajavastuu

Hallitus toimii yhdistyksissä myös työnantajan edustajana – Maan ystävillä on parhaillaan kaksi vakituista ja yksi määräaikainen työntekijä sekä ajoittain määräaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä. Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki ja esimerkiksi kirjanpitolaki.

Miten haet hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi

Jos kiinnostuit, laita vapaamuotoinen hakemus ja – jos koet mielekkääksi – myös CV:si hallitukselle: hallitus(at)maanystavat.fi viimeistään 4.11.2019. Hakemukseksi riittää se, että kerrot minkälaista mahdollista järjestökokemusta, tai kokemusta Maan ystävistä sinulla on ennestään, sekä ennen kaikkea miksi olet kiinnostunut Maan ystävien hallituspaikasta. Hyvänä lisänä voit kuvailla, miten hahmotat mahdollisen hallitustyöskentelysi. Kerro myös, jos olet kiinnostunut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta. Ilmoita hakemuksessa nimesi, puhelinnumerosi ja asuinkaupunkisi.