Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hankkeet

Maan ystävillä on oma globaalikasvatushanke Meidän kaikkien kaivokset. Lisäksi olemme mukana Ilmari, Change Your Shoes, Maailman kuvat ja Ikkunoita maailmaan -yhteistyöhankkeissa.