Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Saavutukset

Maan ystävät on tuonut sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman ympäristökysymyksiin. Asiat nähdään kokonaisvaltaisemmin, vaikka korjattaisiin konkreettisia yksityiskohtia. Konkreettisia yksityiskohtia onkin korjattu menestyksekkäästi Maan ystävien toimesta niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Suomen Maan ystävien suurin valtakunnallinen saavutus on ilmastolain voimaan astuminen vuonna 2015. Maan ystävien ilmastokampanja koordinoi kymmenien eri järjestöjen ja yhteisöjen Polttava Kysymys -kampanjaa vahvan ilmastolain puolesta vuodesta 2008 alkaen. Valtavan työn vaatinut, pääosin vapaaehtoisvoimin toteutettu kansalaiskampanja huipentui vuosien kamppailun jälkeen maaliskuussa 2015 eduskunnan hyväksyessä ilmastolain. Lakiin myös kirjattiin monia Maan ystävien vaatimia asioita. Ilmastolaki vie suomalaisesta ilmastopolitiikkaa kohti johdonmukaisempaa ja avoimempaa toimintatapaa ja mahdollistaa päästöjen tehokkaamman vähentämisen.

Loppuvuodesta 2015 saavutettiin ilmastokampanjoinnin saralla voitto myös Hiilivapaa Helsinki -kampanjassa, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta. Päätöksen takana oli vuosien vapaaehtoistyö, jossa Maan ystävät olivat merkittävässä roolissa.

Erilaiset globaalikasvatushankkeemme ovat tehneet merkittävää ympäristö- ja globaalikasvatustyötä jo vuosien ajan. Hankkeissa olemme kouluttaneet opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja muita kasvattajia, sekä vapaaehtoisia kouluvierailijoita ja nuoria koululaisia tärkeisiin teemoihin, jotka muuten jäävät kouluissa vähälle käsittelylle.

Maan ystävät on myös herättänyt tärkeää huomiota esim. kaivosteollisuuden ja ydinvoiman ongelmiin sekä TTIP – vapaakauppasopimukseen kätkeytyviin uhkiin.

Erilaisia ympäristötekoja ja yksittäisiä ympäristöheräämisiä voidaan myös pitää tärkeinä saavutuksina.

Maan ystävät on saavuttanut jo paljon ja tulee uusien ja vanhojen ystävien avulla saavuttamaan yhä lisää. Teemme muutostyötä jatkuvasti ja uskomme, että ihmisten yhteisin voimin maailma tulee todella muuttumaan.