Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kävelykeskustan, joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämistä jatkettava ilman keskustatunnelia

Uutiset·Helsinki (Myhki / HYMY)·1.10.2019·

Kaupunkiympäristölautakunnalle

Kävelykeskustan, joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämistä jatkettava ilman keskustatunnelia

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Esitetty maanalainen kokoojakatu eli keskustatunneli on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Kävelykeskustaa voidaan laajentaa ilman keskustatunnelia. Keskustatunnelin sijasta liikennesuunnitteluresurssit tulisi käyttää joukkoliikenne-, pyöräily- ja kävelyhankkeisiin. Kasvavan kaupungin liikennetarpeita ei voi ratkaista rakentamalla yhä lisää autoväyliä.

Esitetty nelikaistainen keskustatunneli lisäisi kaupungin tilaamien selvitysten mukaan autoliikennettä ja hiilidioksidipäästöjä. Tunnelin rampit repisivät monille alueille kävelyä vaikeuttavia rumia kuiluja. Keskustatunneli johtaisi henkilöautoliikenteen lisääntymisen takia ympäristöhaittojen ja maankäytön menetyksiin myös tunnelille johtavien väylien varrella.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Autoliikennettä lisäävä sekä joukkoliikenteen käyttöä ja pyöräilyä vähentävä tunneli-investointi on räikeästi ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Sen sijaan, että tehdään miljardiluokan investointeja saastuttavan yksityisautoilun edistämiseen, tulee nykyisessä ilmastokriisin tilanteessa katsoa tulevaisuuteen ja tehdä viisaampia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

Keskustatunnelin hinnaksi on arvioitu 1,3–1,4 miljardia euroa. On todennäköistä, että lopullinen hinta tulisi olemaan merkittävästi tätä korkeampi, sillä maanalaisiin liikennehankkeisiin liittyy huomattavia kustannusriskejä ja keskustatunnelin suunnitelmat ovat varsin alustavat. Helsingillä on huomattava investointitarve joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämiseen sekä peruspalveluihin.

Tunnelin rakentamisen rahoittaminen edes osittain käyttömaksuilla ei ole realistista. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan käyttömaksuilla voidaan kerätä vain 4–8 miljoonaa euroa vuodessa, mikä ei riitä kattamaan edes keskustatunnelin ylläpitokustannuksia.

Kävelykeskustaa on perusteltu keskustassa asioinnilla ja satamien auto- ja rekkaliikenteen ohjaamisella pois keskustan katuverkosta. Selvitysten mukaan keskustatunneli palvelisi kuitenkin lähinnä läpiajoa keskustan ali. Massiivisia tunneleita kestävämpi ratkaisu rekkaliikenteen osalta olisi ohjata rekkoja kuljettavat laivat Vuosaaren satamaan ja tehdä sinne myös matkustajaliikennettä palvelevat investoinnit.

Kävelykeskustan laajentamisen sekä joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen kehittämisen suunnittelua on syytä jatkaa ilman, että se kytketään keskustatunneliin.

Helsingissä 26.9.2019

Dodo ry

Helsingin Eläkeläisten Aluejärjestö ry

Helsingin Polkupyöräilijät ry

Helsingin seudun Maan ystävät ry

Hermanni-Vallila-seura ry

Kallio-Vallilan Eläkeläiset ry

Kenkää keskustatunnelille -ryhmä

Kumpula-seura ry

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

Luonto-liitto ry

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Töölön kaupunginosat – Töölö ry