Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

JYRI JAAKKOLAN MUISTOKERÄYS METSÄLUONNON SUOJELEMISEKSI

OSALLISTU KERÄYKSEEN JA SUOJELE PALA IKIMETSÄÄ!

Huhtikuun 27. päivänä 2020 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä kun rakkaamme ja
ystävämme Jyri Jaakkola murhattiin Meksikon Oaxacassa. Jyri osallistui kansainväliseen
solidaarisuuskaravaaniin, jonka tarkoituksena oli avustaa alueellisen konfliktin vuoksi
saarrettua triqui-alkuperäiskansan kylää. Autosaattue joutui puolisotilaallisten joukkojen
aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäyksessä kuolivat Jyri ja meksikolainen
ihmisoikeuspuolustaja Bety Cariño.

10-vuotismuistopäivän lähestyessä heräsi ajatus metsänsuojelukeräyksen järjestämisestä
Jyrin muistolle. Keräyksellä haluamme muistaa myös Bety Cariñoa ja muita ihmis- ja
ympäristöoikeustyössä henkensä menettäneitä. Tiedämme, että Meksiko on yksi
maailman vaarallisimmista maista ihmis-, ympäristö- ja maaoikeuksien puolustajille.
Oikeutta Bety Cariñolle -ryhmä Meksikossa järjestää kampanjan ’Elämän ja vastarinnan
puu’, Arbol de la Vida y de la Resistencia; meidän metsäkeräyksemme toteuttaa samaa
teemaa.

https://facebook.com/homenajea.carino/posts/2602025216743546
http://remamx.org/2020/02/a-10-anos-del-asesinato-y-siembra-de-bety-cari...
jaakkola

Elämän ja vastarinnan puun juuret ovat ruohonjuuritason liikkeissä ja ihmisten ja kansojen
organisoitumisessa hyvän elämän puolesta, sortavia valtarakenteita vastaan.

OSALLISTU KERÄYKSEEN JA SUOJELE PALA IKIMETSÄÄ!
Jyrin muistokeräys järjestetään metsäluontoa suojelevan Luonnonperintösäätiön kautta.
Säätiölle tehtävät lahjoitukset kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan Kettukallion
suojelualueen laajentamiseen Tortinmäellä, n. 25 km Turusta koilliseen, asuihan Jyri
suuren osan elämästään Turussa. Olosuhteiden salliessa voimme toivottavasti tehdä
alueelle yhteisen retken. Ajatuksena olisi myös järjestää hyvän elämän aineksia pohtivia
metsäkävelyjä tulevaisuudessa. Lisätietoa luonnonperintösäätiöstä ja keräyskohteesta:
https://luonnonperintosaatio.fi
https://luonnonperintosaatio.fi/fi/suojelualueet/varsinais-suomi/kettuka...
 

NÄIN TEET LAHJOITUKSEN:
Muistokeräyksen lahjoitukset maksetaan Luonnonperintösäätiön lahjoitustilille. Jokaista
lahjoitettua euroa kohden suojellaan kaksi neliömetriä metsäluontoa! On tärkeää kirjoittaa
maksun viestikenttään viitteeksi "Jyri Jaakkolan muistokeräys"; jotta keräyksen tuotto
kyetään laskemaan:
Saajan tilinumero: IBAN FI78 5494 0950 0224 93
Saajan nimi: Luonnonperintösäätiö
Viite: "Jyri Jaakkolan muistokeräys"

Rahankeräyslupa POL-2015-4516

​​San Juan Copalasta häädettyjä Triqui tyttöjä vaatimassa oikeutta Jyrille ja Betylle
​​San Juan Copalasta häädettyjä Triqui tyttöjä vaatimassa oikeutta Jyrille ja Betylle

Jyrin ja Betyn muisto elää ja jatkaa
kasvamistaan aina suuremmaksi
keräyksen myötä!

 

Jyrin turkulaiset ystävät tekivät nyt myös videon Jyrin muistoa koskevan videon, jonka voit katsoa täällä:   

https://www.youtube.com/watch?v=Tvh0qXJ3lyw  

 

JYRIN TOIMINNASTA JA TEEMOISTA

Jyri Jaakkola toimi aktiivisesti globaalin solidaarisuuden sekä ympäristö- ja ilmasto-
oikeudenmukaisuuden puolesta. Hän toimi reilun kaupan ja kansojen välisen reilun
vaihdon hyväksi Estelle-purjelaivaa ylläpitäneessä Uusi Tuuli ry:ssä. Jyri toimi myös
Maailmankauppaliikkeessä yhteistyössä Etelän pientuottajien ja alkuperäiskansojen
kanssa, esimerkiksi Maailmankauppa Aamutähdessä ja sen Bangladesh-hankkeessa sekä
Euroopan Maailmankauppojen NEWS!-verkostossa. Jyrille tärkeiksi teemoiksi
muodostuivat sittemmin yhteisötason demokratia, kriittisyys valtarakenteita kohtaan ja
ilmastokysymykset. Meksikossa hänen kiinnostuksen kohteitaan olivat alkuperäisväestön
elämäntavat, suhde luontoon ja yhteisöllinen päätöksenteko sekä ilmasto-
oikeudenmukaisuus. Jyri ehti verkostoitua monien järjestöjen kanssa Meksikossa, mm.
alkuperäiskansojen kylien kanssa yhteistyötä tekevän Vocalin ja ekoteknologioita
maaseudun kyliin kehittävän Casitan kanssa. Universidad de la Tierran (Unitierra) kanssa
kehitteillä oli alkuperäisväestön ja kaupunkilähiöiden ruokaturvallisuuteen ja -autonomiaan
liittyvä hanke. - Jyrin kirjoituksiin perustuen julkaistiin vuonna 2015 Kustannusosakeyhtiö
Sammakon kustantama teos: Jyri Jaakkola. Pieniä vallankumouksia.

MURHATUTKINTA JA OIKEUSPROSESSI MEKSIKOSSA

Murhasta lähtien Jyrin ja Betyn omaiset ovat yhdessä asianajajiensa ja monien muiden
tahojen kanssa vaatineet oikeutta murhatuille ja San Juan Copalan triqui-väestölle.
Meksikossa vallitsee laaja rankaisemattomuus sekä ”tavallisissa” rikoksissa, henkirikokset
mukaan lukien, että ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuneissa väkivaltarikoksissa. Monesti
tekijät jäävät kokonaan pimentoon. Jyrin ja Betyn murhan tekijät ja liityntä puolisotilaalliseen                                                                                Ubisort-ryhmään on osoitettu monin tavoin ja tekijöitä vastaan löytyy
näyttö, mikäli sitä haluttaisiin käyttää. Meksikolaiset ihmisoikeustyötä tekevät ovat pitäneet
tämän murhan selvittämistä tärkeänä – se voisi toimia esimerkkinä rankaisemattomuuden
kulttuurin murtamisessa.

Sykseyllä 2012 annettiinkin 14 pidätysmääräystä, siis yli kaksi vuotta tapahtuman jälkeen.
Vasta viiden vuoden kuluttua tehtiin ensimmäinen pidätys. Yhteensä seitsemän on
pidätetty, kuusi epäiltyä on kokonaan kiinni ottamatta, ja yksi on tapettu alueen
konflikteissa. Ainoastaan yksi pidätetyistä, ryhmän nuorin jäsen, on saanut tuomion näistä
teoista. Kaksi muuta oikeudenkäyntiä on toteutettu, toinen ryhmän silloista johtajaa
vastaan. Syytetyt vapautettiin, koska todistajat olivat liian peloissaan osallistuakseen
oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnit jatkuvat neljää syytettyä vastaan.

Todistajien suojelun puute on ollut pääongelma koko prosessin ajan. Uhrien perheet,
asianajajat, Suomen viranomaiset ja monet johtavat poliitikot, Euroopan parlamentin
edustajat sekä kansalaisjärjestöjen edustajat ovat nostaneet tämän kysymyksen esille
kaikissa tapaamisIssa Meksikon viranomaisten kanssa, mutta tilanne ei ole parantunut
kymmenen vuoden kuluessa. Suojelun puuttuessa tärkeimmät todistajat ovat vetäytyneet
prosessista, koska pelkäävät henkensä ja turvallisuutensa puolesta. He asuvat samalla
alueella kuin syyllisiksi epäillyt ja ovat perheineen saaneet uhkauksia. Tehokas todistajien
suojelu ja vaarallisimpien tekijöiksi epäiltyjen pidätykset olisivat vähentäneet todistajiin
kohdistuvaa uhkaa. Tällöin olisi ollut mahdollista pitää todistajiksi halukkaat mukana
prosessissa ja myös löytää lisää todistajia.

Nyt, kymmenen vuoden kuluttua, on syytä pelätä, että murha päätyy olemaan yksi monista
käytännössä systemaattisen rankaisemattomuuden esimerkeistä. Ei todisteiden tai
todistajien puutteen vuoksi vaan järjestelmän vuoksi. Koska oikeuden saaminen

Meksikossa näyttää mahdottomalta, uhrien omaiset ovat aikeissa viedä asian Amerikkojen
ihmisoikeustuomioistuimeen.

JYRIN YSTÄVIEN JA LÄHEISTEN PUOLESTA
Kika Hagqvist Toni Haapanen Eve Jaakkola