Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Helsingin seudun Maan ystävät ry:n mielipide Hämeentien katusuunnitelmasta

Uutiset·Helsinki (Myhki / HYMY)·6.6.2017·

Katusuunnitelmaluonnos Kurvista. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin seudun Maan ystävät ry
helsinki@maanystavat.fi

Mielipide Hämeentien katusuunnitelmasta

Helsingin seudun Maan ystävät ry kannattaa Hämeentien katusuunnitelman toteuttamista. Suunnitelma parantaa pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita ja edistää siten siirtymistä ilmastoa vähemmän kuormittavaan liikkumiseen. Hämeentiellä ylittyy säännöllisesti typpioksidien vuosiraja-arvo [1], joten moottoriajoneuvoliikenteen vähentäminen on tärkeää myös alueen asukkaiden terveyden kannalta.

2,5 metriä leveät yksisuuntaiset kolmitasopyörätiet ovat hyvä ratkaisu niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoiden kannalta selkeytensä ja liikennemuotojen riittävän erottelun takia. On myös hyvä, että raitiovaunukaistat levennetään 6,4 m levyisiksi, jolloin raitiovaunut voivat ohittaa viereisellä kaistalla olevat ajoneuvot ilman riskiä peileihin törmäämisestä.

Suunnitelmassa ei ole esitetty punaisen asfaltin tai massan käyttämistä pyöräteillä ja -kaistoilla. Tämä olisi kuitenkin tarpeellista risteyksissä, bussipysäkkien kohdalla sekä Kurvin ja Hakaniemen 1,5 m leveillä pyöräkaistoilla, jotta muut liikkujat huomaisivat riittävän selkeästi pyöräväylän.

Katusuunnitelma perustuu ilmeisesti ajatukseen, että Pitkältäsillalta tuleva pyöräliikenne ohjataan John Stenbergin rannan ja Hakaniemen torikadun kautta Hämeentielle. Tämä voi olla toimiva ratkaisu, kunhan Hakaniemen torikadulle rakennetaan pyöräkaistat tai -tiet ja reitistä viestitään selkein opastein pyöräilijöille.

Suunnitelmaluonnoksen saatetekstissä ilmoitetaan toteutusaikatauluksi vuodesta 2019 eteenpäin. Kuitenkin liikennesuunnitelmavaiheessa toteutusaikatauluna oli 2017-2019 [2]. Hämeentien joukkoliikennekatu on pyöräliikenteen osalta tärkeimpiä hankkeita Helsingissä, ja sen toteuttamista on siksi kiirehdittävä. Helsingin seudun Maan ystävät ry esittää siksi, että asian valmistelu toteutetaan niin, että rakennustyöt voidaan aloittaa keväällä 2018. Esitämme myös, että hanke lisätään vuoden 2018 talousarvioon.

 
[1] Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2016, 12-15: Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024.

[2] Helsingin kaupunginvaltuusto 2016 §110.