Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kaapelinkulman kulta -valokuvanäyttely Etelä-Haagan kirjastossa 19.7.–15.8.

Tapahtumat· Helsinki 19.7. - 15.8.·Kaivostoiminta·

Kaapelinkulman kulta

Valokuvanäyttely kertoo Valkeakoskelle 2019 avatusta kultakaivoksesta ja kaivosyhtiön jäljestä luontoon. Näyttely pohtii sitä, minkälaiset seuraukset kultakaivoksella voi olla ympäristöön ja missä asemassa luonto on kaivosyhtiölle. Kuvakertomus herättää ajatuksia siitä, miten tarpeellista kullan kaivuu on ja miten kaivannaisteollisuus muuttaa paikallisten asukkaiden elinympäristöä.

Kuvatekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Etelä-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16 B, 00320 Helsinki
Aika: 19.7. -13.8.2021
Kaapelinkulman kulta -näyttelyn kuvat: Noora Ojala
Näyttelyn toteutus ja tekstit yhteistyössä Maan ystävät ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liike

--

The Gold of Kaapelinkulma

The photography exhibition tells of the gold mine that was opened In the municipality of Valkeakoski near Tampere in 2019. Pictures are raising the question, what are the impacts of the mining company on nature. Kaapelinkulma is the name of the area where the mine is located. The exhibition ponders on what kind of consequences a gold mining company can cause on the environment and what is the meaning of nature to the company. The photo story awakens thoughts about how important gold mining is, and how the mining industry changes the environment of the local people?

The description texts of the photos are both in Finnish and in English.

Etelä-Haaga library, Isonnevantie 16 B, 00320 Helsinki
Time: July 19 through August 15 2021
Photographer: Noora Ojala
The production of exhibition story & text: Friends of the Earth Finland & Save Kaapelinkulma movement