Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Toiminta

Ilmasto-oikeudenmukaisuusryhmä on uusi, alkuvuodesta 2021 perustettu toimintaryhmä. Ryhmän perustamisen motivaationa on ollut erityisesti sen huomaaminen, kuinka ilmastokriisi on perustavanlaatuisesti yhteydessä moniin muihin maailmanlaajuisiin kriiseihin ja teemoihin. Ympäristökriisi vaikuttaa ihmisten elämiin useilla ulottuvuuksilla, mikä pitää ottaa myös aktivismissa huomioon. Ryhmä pyrkiikin tuomaan ilmasto- ja ympäristökriiseistä käytävien keskustelujen ja kamppailujen keskiöön sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen sekä risteävien sorron muotojen purkamisen. Nimellään ja muiden toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ryhmä haluaa asettaa itsensä osaksi globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuusliikettä. Tämän liikkeen lähtökohtana on se tosiasia, että ilmastokriisi koskettaa eniten kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ryhmiä, kuten esimerkiksi alkuperäiskansoja, sukupuolivähemmistöjä ja rodullistettuja ihmisiä.

Ryhmän painopisteet ovat aluksi erityisesti antifasismi, johon lukeutuu ekofasismin vastustaminen, antirasismi ja antikapitalismi sekä erilaisiin oikeudenmukaisuuskamppailuihin osallistuvien ruohonjuuritason liikkeiden tukeminen. Ryhmän toimintatavat ovat vasta muotoutumassa, mutta aluksi ryhmän toimintamuodot keskittyvät erityisesti tiedottamiseen ja yhteistyöhön muiden ryhmien ja järjestöjen kanssa sekä muuhun eri kamppailujen tukemiseen. Ryhmä on osa sekä valtakunnallista Maan ystävät -järjestöä sekä paikallisryhmä Helsingin seudun ja yliopiston Maan ystäviä. Kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. Ryhmän jäseniltä edellytetän Maan ystävien jäsenyyttä.

Antirasismi

Rasismilla ja ilmastokriisillä on yhteiset juuret kolonialismissa. Ilmastokriisin vaikutukset sekä lukuisat paikalliset ympäristöongelmat kohdistuvat suhteellisesti enemmän rodullistettuihin ja alkuperäiskansoihin, BIPOC-yhteisöihin. Ympäristöongelmien ratkaisut tulee tehdä rasismia purkaen. Ympäristöliikkeessä tarvitaan aktiivista antirasismia, on se sitten solidaarisuuden osoituksia antirasistisille kamppailuille, rasismin tiukkaa vastustamista esimerkiksi antifasismin muodossa, tai rasismin ja valkoisuusnormin purkamista liikkeen sisällä.

Antifasismi

Antifasismi tarkoittaa fasismin vastustamista, ja sillä pyritään estämään erityisesti äärioikeiston toimintaa. Fasismiin liittyy autoritäärisyys, hierarkisuus ja nationalismi, joiden lähkökohtana on ihmisten epätasa-arvo. Ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukaisuuskin vaatii antifasismia! Meidän tulee sitoutua sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja vastustaa äärioikeiston pyrkimyksiä ratsastaa taantumuksellisen ekologian aalloilla. Äärioikeisto voi käyttää ilmastokriisiä verukkeena oikeuttaa maiden välisten rajojen pönkittämisen ja siirtolaisuuden estämiseen. Ilmastokriisin myötä riski ekofasismille on suuri, ja sitä täytyy vastustaa kaikin voimin. Ekofasismissa autoritäärinen hallinto voi määrätä, että yksilöiden on uhrauduttava maan ja luonnon puolesta. Ekofasismin taustalla on ihmisvihaa ja sillä voidaan oikeuttaa eri ihmisryhmien brutaali sorto.

 

Lue, katso, kuuntele (lista päivittyy)

Listatut materiaalit eivät edusta Maan ystävien tai ilmasto-oikeudenmukaisuusryhmän virallista kantaa. Ne on listattu herättämään pohdintaa ryhmän teemoista.

 

Artikkelit

Haastattelu: Ympäristöliike vastustaa fasismia ja äärioikeistolaista maailmankuvaa. Varis-verkosto, 2021. Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen ympäristöblokin järjestäjien haastattelu.

Elokapina must be antifascist - being “post-political” would leave a dangerous void Till Sawala, 2021. Elokapinan antifasistisuuden peräänkuuluttamisen lisäksi mm. tiivistys ekofasismista Suomessa.

Racism and Climate (In)Justice - How Racism and Colonialism shape the Climate Crisis and Climate Action Olumide Abimbola, Joshua Kwesi Aikins, Tselane Makhesi-Wilkinson, Erin Roberts, 2021. Perusteellinen raportti rasismin ja kolonialismin kytköksistä ilmastokriisiin ja ilmastoliikkeeseen sisältäen myös toimintaehdotuksia.

Veri ja katoava maaperä – Amerikkalainen ekofasismi eilen, tänään ja huomisen ilmastokriisissä Varis-verkosto, 2021.

Koronaviruksen esiin tuomaa ekofasismia on vastustettava! Varis-verkosto, 2020.

Suomalaisyhtiö ajaa jättimäistä tuulipuistohanketta tunturierämaahan Pohjois-Norjassa – Aslak Holmberg: "Se olisi maitten riisto" Yle, 2020. Ajankohtainen esimerkki vihreästä kolonialismista Saamenmaalla.

Why Every Environmentalist Should Be Anti-Racist Leah Thomas, Vogue, 2020.

Why I Quit Being a Climate Activist Karin Louise Hermes, Vice, 2020. Kokemuksia (Saksan) ilmastoliikkeen valkoisuudesta ja rasismista.

Ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukainen tulevaisuus voi olla vain antifasistinen! Maan ystävät, Earth Strike Suomi & DA mobilization team, 2019. Puhe Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2019, jossa kokoontui myös ympäristöblokki. Puheen luki MY:n puheenjohtajiston jäsen Liisa Uimonen.

An Open Letter On The Unthought Contradictions Of Doing Climate Activism Mihir Sharma, Stillpoint Magazine, 2019. Pidempi pohdinta (Saksan) ilmastoliikkeen valkoisuudesta, ja rasismin, kapitalismin ja ilmastokriisin yhteyksistä.

The climate crisis is a racist crisis: structural racism, inequality and climate change (PDF) Leon Sealey-Huggins, 2018. Luku kirjasta The Fire Now: Anti-racist scholarship in times of explicit racial violence (Zed Books).

Racial Capitalocene Françoise Vergès, Verso Books, 2017. Essee kirjasta Futures of Black Radicalism (Verso Books). Antroposeenin ja ilmastokriisin rasistisista ja kolonialistisista puolista.

Environmentalism's Racist History Jedediah Purdy, New Yorker, 2015. Yhdysvaltain ympäristöliikkeen rasistisesta historiasta.

 

Videot

The Intersectional History of Environmentalism Usein sivuutettua historiaa BIPOC-ihmisten ympäristötoiminnasta Yhdysvaltain kontekstissa. (15 min)

Environmental Justice, Explained Ympäristöoikeudenmukaisuus selitettynä. (3 min)

Climate Change's White Supremacy Problem Ympäristöliikkeen rasistisesta historiasta ja ekofasismista. (11 min)

 

Podcastit

Utopia Dispatch - A Climate of Hope - Climate Justice: A Question of Survival (31 min) Monipuolinen keskustelu, jossa tehdään katsaus ilmasto-oikeudenmukaisuustermiin ja sen historiaan. 

The YIKES Podcast - What Is Climate Justice? (38 min)

12 Rules for WHAT - Against Ecofascism Ekofasismisarjan 1. osa. (54 min)

12 Rules for WHAT - For Green Antifascism Ekofasismisarjan 2. osa. (34 min)

 

Kirjat

Andreas Malm and the Zetkin Collective - White Skin, Black Fuel: On the Danger of Fossil Fascism2021 julkaistu kirja äärioikeiston roolista ilmastokriisissä.

Brian Tokar - Towards Climate Justice Erityisesti makrotason ilmastopoliitiikkaan keskittyvä kirja, joka sivuaa myös ruohonjuuritason liikkeitä sekä yhteiskuntaekologiaa.

Out of the Woods Collective - Hope Against Hope: Writings on Ecological Crisis

 

Muiden lukemistolistaukset

Race and climate reading list

 

 

Yhteistyötoimijoita

Helsinki ilman natseja

Ende Gelände Finland