Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Suomen OneWorld

Toiminta

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimitus-, viestintä- ja verkkopalveluiden tuottaja. Yhdistys julkaisee maailma.net-uutissivustoa, tuottaa palveluita jäsenjärjestöilleen ja toimii globaalikysymysten asiantuntijana eri medioissa.

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on osa kansainvälistä OneWorld-verkostoa ja toimii sen periaatteiden mukaisesti.