Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Tulevaisuuspuheet-luentosarjan toinen osa ke 14.2. klo 17.30 Porvoossa

Tapahtumat· Porvoo 14.2.·Porvoonseudun Maan ystävät·

Tulevaisuuspuheet-luentosarjan toinen osa järjestetään ke 14.2. klo 17.30 Porvoon pääkirjastossa. Tilaisuudessa on kaksi puheenvuoroa:

Ville Lähde: Miten köyhyys, nälkä ja väestönkasvu kohtaavat? - Noidankehistä hyvän kehiin

Hanna Samola: Ympäristön tila suomalaisissa nykydystopioissa

Ville Lähde on tietokirjailija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija. Lähde tarkastelee esityksessään sitä, miten köyhyys, nälkä ja väestönkasvu kytkeytyvät yhteen ja ruokkivat toisiaan. Miten nämä noidankehät voisi kääntää "hyvän kehiksi" vakavien ympäristömuutoksien maailmassa? http://www.villelahde.fi/kuka/

Hanna Samola on tutkija Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa. Samola esittelee dystopioiden tapoja käsitellä ympäristön muuttumista ja ympäristötuhojen vaikutuksia ihmisten välisiin valtasuhteisiin. Millä tavoin dystopiakirjallisuus varoittaa meitä ilmastonmuutoksen mahdollisista seurauksista?

Luento on osa Porvoonseudun Maan ystävien yhteistyössä Porvoon kaupunginkirjaston kanssa järjestämää luentosarjaa, joka etsii vastauksia ilmastoon, luonnonvaroihin ja liikenteeseen liittyviin kysymyksiin. Miten ilmastonmuutos tulee muuttamaan arkeamme? Riittävätkö luonnonvarat? Miltä liikenteen tulevaisuus näyttää? Tieto ei pelkästään lisää tuskaa, vaan se myös antaa keinoja toimia.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan! Paikalla voi myös tutustua Porvoonseudun Maan ystävien aktiiveihin.

Framtidstal: Ville Lähde och Hanna Samola

Del två i föreläsningsserien Framtidstal ordnas onsdagen 14 februari kl. 17.30 i Borgå huvudbibliotek. Talare denna gång är fackboksförfattaren Ville Lähde och forskaren Hanna Samola.

Ville Lähde: Miten köyhyys, nälkä ja väestönkasvu kohtaavat? - Noidankehistä hyvän kehiin (Ung. Hur möts fattigdom, hunger och befolkningstillväxt? Ur onda cirklar till det godas cirklar)

Hanna Samola: Ympäristön tila suomalaisissa nykydystopioissa (Miljöns tillstånd i finska samtidsdystopier).

Ville Lähde är fackboksförfattare och forskare vid forskningsenheten BIOS. Han behandlar i sin framställning hur fattigdom, hunger och befolkningstillväxt är sammankopplade och påverkar varandra. Hur kunde man byta dessa onda cirklar till ”det godas cirklar” i en värld präglad av allvarliga miljöförändringar?

Hanna Samola är forskare i ett av Koneen Säätiö finansierat projekt Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa (ung. Allt dystrare framtidsbilder: dystopisk fiktion i samtidslitteraturen) Samola presenterar de sätt på vilka dystopier behandlar miljöns förändring och miljöförstöringens inverkan på maktförhållandena mellan människor. Hur varnar dystopilitteraturen oss för klimatförändringens möjliga följder?

Föreläsningen, som är en del av den föreläsningsserie som Jordens vänner i Borgåregionen ordnar i samarbete med Borgå stadsbibliotek, söker svar på frågor om klimat, naturresurser och trafik. Hur kommer klimatförändringen att förändra vår vardag? Räcker naturresurserna till? Hur ser framtiden ut för trafiken? Ökad kunskap ger inte bara ökad smärta, utan också metoder att agera.

Evenemanget hålls på finska och har fritt inträde. Publiken får gärna ställa frågor och delta i diskussionen och man har också möjlighet att bekanta sig med de aktiva inom Jordens vänners lokalförening.