Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Muutetaan järjestelmä - ei ilmastoa!

Tapahtumat· Helsinki 6.10.·Helsinki (Myhki / HYMY)·

Tervetuloa Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa!  -ilmastotapahtumaan lauantaina 6.10. klo 13-16 Kalliolan Setlementtitalolle! 

Tapahtuman lähtökohtana on järjestelmä-/kapitalismi-/ekomodernisaatiokritiikki. Tavoitteena on sekä tarkastella ilmastotoimenpiteiden riittämättömyyttä moninäkökulmaisen tieteen valossa että kannustaa ihmisiä toimimaan esittelemällä kollektiivisen ilmastotoiminnan muotoja paikallisesti ja kansainvälisesti. Tapahtumaan on suunnitteilla kaksi paneelikeskustelua sekä näiden jälkeen kaikille osallistujille avoimia keskusteluja World Cafe -menetelmän tyylisesti. Tapahtumalla pyritään kannustamaan osallistujia ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävään aktivismiin. Osallistujiksi pyritään saamaan sekä niitä, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa tapaansa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, että niitä, jotka jo toimivat ilmastoaktivismin parissa. 

Ensimmäinen paneeli lähtee sen tunnustamisesta, että Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, ja se vaatii asioiden kokonaisvaltaista uudelleen ajattelua ja järjestelyä. Paneelissa tuodaan esiin, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tällä hetkellä tehdään, kuinka nykyisen järjestelmän puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat riittämättömiä, minkälaisen mittakaavan muutoksia pitäisi etsiä, ja millä keinoilla.

Toisessa paneelissa pureudutaan erilaisiin kollektiivisen toiminnan muotoihin, joilla pyritään vaikuttamaan toisaalta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja toisaalta laajemmin ekologisesti kestävämmän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen. Minkälaisia (järjestelmätason) muutoksia liikkeen kautta tulisi voidaan rakentaa, jotta voimme elää ilmastonmuutoksen maailmassa rauhanomaisesti? Kukin paneelin osallistuja kertoo omista kokemuksistaan ilmasto- tai laajemmin ympäristöliikkeessä sekä pohtii sen merkityksiä ja mahdollisuuksia luodessa maailmaa, jossa ilmastonmuutos muuttaa kaiken.

Kolmas osio muodostuu fasilitoiduista keskustelupiireistä, joihin toisen paneelin alustajat myös osallistuvat. Tapahtuman osallistujat jakaantuvat paneelin aihealueiden mukaisesti rajattuihin piireihin, joissa käydään vapaata keskustelua ja joissa osallistujat voivat halutessaan siirtyä piiristä toiseen. 

Alustava ohjelma: 

13.00-13.10: Tilaisuuden avaus 
13.10-14.00: Paneeli: Tuuli Hirvilammi (maan ystävä ja tutkija / Jyväskylän yliopisto), Tero Toivanen (väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto ja BIOS-tutkimusyksikkö), Janne Hukkinen (ympäristöpolitiikan professori / Helsingin yliopisto) 
14.00-14.10: tauko 
14.10-15.00: Paneeli (täydentyy vielä): Katja Hintikainen (poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus), Ruby van der Wekken (vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin aloitteet), Joakim Andren (joukkomuotoinen kansalaistottelemattomuus)
15.00-15.15: kahvitauko 
15.15-15.45: Keskustelupiirit aktivismista
15.45-16.00: Tapahtuman yhteenveto 

Tapahtuman tiedot tarkentuvat vielä, mutta merkitse päivä jo kalenteriisi! 

Tapahtumaa tukee Kalliolan Setlementtitalo.